بسم الله الرحمن الرحيم

به اطلاع مردم شريف و ارادتمند به خاندان عصمت و طهارت (ع) شهرستان نيشابور ميرسانيم ؛

مراسم تشييع پيكر
شادروان خادم الحسن ع حاج على سرفرازى
(از بنيانگذاران هيئت امام حسن مجتبي ع)

فردا دوشنبه ١٣٩٦/١١/٣٠

ساعت ٩ صبح از مقابل هيئت امام حسن مجتبي (ع) انجام ميگردد.


مراسم وداع دوستان و هم هيئتى ها با آن عزيز سفر كرده فردا ساعت ٨ صبح در محل هيئت انجام ميشود.

خدمتگزاران هيئت امام حسن مجتبي ع شهرستان نيشابور


منبع این نوشته : منبع
هيئت ,مجتبي ,امام ,هيئت امام ,شهرستان نيشابور